Dôležité oznamy

KontaktyRýchle kontakty OSBD


Administratíva

Sekretariát + pokladňa OSBD
 • Tel: 047/ 5603401
 • Email: Sekretariát + pokladňa
 • Email: Predseda
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 8:00 hod. do 13:45 hod.
 • Streda od 8:00 hod. do 15:45 hod.
 • (Obed od 11:30 do 13:00)

Vedúci technického úseku
 • Tel: 047/ 5603423
 • Email: Vedúci TU
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Nájomné odd. OSBD
 • Tel: 047 / 5603416
 • Email: Nájomné
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 • Streda od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Havarijná služba

Pokiaľ nie je uvedené inak, tak havarijné služby sú k dispozícii len v rámci mesta Rimavská Sobota!

Vyprosťovanie zaseknutých osôb z výťahu
 • Tel: 0905 549 796
 • od 15:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Aj sobota, nedeľa a sviatky)

Oprava výťahov
 • Tel: 047/5603428
 • od 7:00 hod. do 15:00 hod.
 • (Záznamník)

Voda, ÚK, kanalizácia a plyn
 • Tel: 0908 942 874
 • od 16:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Sobota, nedeľa a sviatky non-stop)

Elektro
 • Tel: 0905 549 796
 • od 16:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Sobota, nedeľa a sviatky non-stop)

Havarijná služba (voda, plyn a elektro)

Dostupné pre b.j. v Hnúšti: 1.Mája 907,Clementisa 214, Francisciho 373, Hlavná 437, Klokoča 732, Klokoča 733, Klokoča 734, Klokoča 735 .

Dostupné pre b.j. v Tornali: Komenského 6-7, Komenského 9, Mierová 18-22, Poštová 93-107, Školská 8-18, Školská 20-28, Škultétyho 2-4, Škultétyho 5, Škultétyho 7, Škultétyho 6-8.

Údržba

Rimavská Sobota
 • Tel: 047/ 5603422, 5603423
 • Email: Údržba
 • Pondelok - Piatok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Kontakty - Externé organizácie


Štátne zložky

Spoločná tiesňová linka

112

Hasiči

150

Záchranná zdravotná služba

155

Polícia

158

Mestská polícia

159

Dodávatelia pre OSBD

Teplo - STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
 • Tel: 0800 700 808
 • Web: www.stefe.sk
 • Adresa: Gorkého 8/a, 979 01 Rimavská Sobota
 • Dodávateľ tepla pre Rimavskú Sobotu

Teplo - STEFE THS, s.r.o.
 • Tel: 0800 700 999, 0918 733 695
 • Web: www.stefe.sk
 • Adresa: Okružná 42/9, 050 01 Revúca
 • Dodávateľ tepla pre Tornaľu a Klenovec

Teplo - Rimavská energetická, s.r.o.

Teplo - Služby mesta Tisovec, s.r.o.
 • Tel: 047/ 5494548
 • Adresa: Francisciho 818, 980 61 Tisovec
 • Dodávateľ tepla pre Tisovec

Plyn - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Tel: 0850 111 727
 • Web: www.spp.sk
 • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 • Dodávateľ plynu pre niektoré objekty v správe

Elektrina - Stredoslovenská energetika, a. s.
 • Tel: 0850 123 555, 0906 252 521
 • Web: www.sse.sk
 • Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
 • Dodávateľ elektriny pre niektoré objekty v správe

Voda - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • Tel: 0850 111 234
 • Web: www.stvps.sk
 • Adresa: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
 • Dodávateľ vody pre niektoré objekty v správe

Poruchové linky

Elektrina (SSE)

0800 159 000

Plyn (SPP)

0850 111 727

Adresár kontaktov OSBD Rimavská Sobota


Pokiaľ nie je uvedené inak, tak platia všeobecné stránkové hodiny a dni (Spodná časť stránky).

Úsek predsedu

Sekretariát + pokladňa OSBD
 • Vybavuje: p. Kovácsová
 • Tel: 047/ 5603401
 • Email: kovacsova@osbdrs.sk
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 8:00 hod. do 13:45 hod.
 • Streda od 8:00 hod. do 15:45 hod.
 • (Obed od 11:30 do 13:00)

Predseda OSBD

Revízni technici OSBD
 • Vybavuje: p. Svitek
 • Vybavuje: p. Laššák
 • Tel: 047 / 5603403

Oddelenie úverov OSBD

Úsek energetiky OSBD

Programátor OSBD

Ekonomický úsek

Ekonóm OSBD

Vedúca organizačného odd. OSBD

Učtáreň OSBD

Televízia (TKR), internet, likvidácia faktúr

Učtáreň OSBD

Všeobecná učtáreň OSBD
 • Vybavuje: p. Malatinská
 • Tel: 047 / 5603414

Nájomné oddelenie OSBD

Organizačné oddelenie OSBD

Technický úsek

Vedúci technického úseku
 • Vybavuje: p. Pelle
 • Tel: 047/ 5603423, 0915845764
 • Email: pelle@osbdrs.sk
 • Pondelok - Piatok
 • od 6:30 hod. do 14:00 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Technik údržby (dodávky SV,TÚV,ÚK rekonštrukcie rozvodov)
 • Vybavuje: p. Kalina
 • Tel: 047/ 5603422, 0905549795
 • Email: kalina@osbdrs.sk
 • Pondelok - Piatok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Sklad OSBD
 • Vybavuje: p. Domová
 • Tel: 047/ 5603425

Technická dokumentácia k b.j.
 • Vybavuje: p. Kresnye
 • Tel: 047/ 5603427, 0915845765
 • Email: kresnye@osbdrs.sk
 • Pondelok - Piatok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)