Úvod : Kontakt : Oddelenia : Orgány OSBD : Pracovná doba : Dokumenty : Dodávatelia : Postup pri :
OSBD v Rimavskej Sobote - vykonáva správu bytov a údržbu bytového fondu
  Zabezpečuje- výmenu a údržbu rozvodov plynu,vody, azbestových prvkov a odpadov
    vrátane video inšpekcie, revízna činnosť na "VTZ" - plyn, elektrika, tlakové nádoby, výťahy, kotolne,      TKR vrátane internetu


ADRESA :
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote ul. Okružná č.50 PSČ : 979 01 Rimavská Sobota
-zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v B.Bystrici Odd.Dr.,vložka č.140/S
IČO: 00173916 • IČ DPH: SK2021292922
Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA
Od 1.11.2015 sa spustil internet, akciová ponuka a prehľad TV programov TKR Rim. Sobota - v "AKTUALITY".
AZBEST likvidácia
CENNÍK internetu pre RS
B.J. V SPRÁVE
OSBD
Poruchy v TKR:
AKTUALITY
AKTUÁLNA DRAŽBA