Úvod : Kontakt : Oddelenia : Orgány OSBD : Pracovná doba : Dokumenty : Dodávatelia : Postup pri :
OSBD v Rimavskej Sobote - vykonáva správu bytov a údržbu bytového fondu
  Zabezpečuje- výmenu a údržbu rozvodov plynu,vody, azbestových prvkov a odpadov
    vrátane video inšpekcie, revízna činnosť na "VTZ" - plyn, elektrika, tlakové nádoby, výťahy, kotolne,      TKR vrátane internetu


ADRESA :
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote ul. Okružná č.50 PSČ : 979 01 Rimavská Sobota
-zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v B.Bystrici Odd.Dr.,vložka č.140/S
IČO: 00173916 • IČ DPH: SK2021292922
Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA
Dňa 12.2.2016 (piatok) bude pokladňa zatvorená. Internet v RS, akciová ponuka predĺžená do 31.3.2016-prehľad TV programov TKR Rim. Sobota - "AKTUALITY".
AZBEST likvidácia
CENNÍK internetu pre RS
INTERNET
Poruchy v TKR:
AKTUALITY
AKTUÁLNA DRAŽBA