Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote


Základné informácie
OSBD ponúka komplexné služby spojené s výkonom správy bytov. Pre viac informácií klik na "Služby"
OSBD ponúka komplexné služby spojené s výkonom správy bytov. Pre viac informácií klik na "Služby"
Back
Next

vysielanie v káblových rozvodoch -TKR
vykonáva správu a údržbu bytového fondu
výmenu a údržbu rozvodov ÚK, plynu, vody, azbestových prvkov a odpadov vrátane video inšpekcie
právne a ekonomické poradenstvo pri správe bytových domov
Google mapa

IČO: 00173916 • IČ DPH: SK2021292922
PSČ:  979 01 Rimavská Sobota
Nájdete nás na adrese :      
OSBD v Rimavskej Sobote ul. Okružná č.50
OSBD v Rimavskej Sobote a prehľad služieb : 


Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA
V ponuke je na predaj 1-izbový byt v Hnúšti viac v Aktuality.Prebieha súťaž na dodávateľa nadstavby strechy - viac v AKTUALITY. Internet v Rim. Sobote od OSBD = akcia "ŠTART" viac v "INTERNET".
 
revíznu činnosť na "Vyhradených Technických Zariadeniach" - plyn, elektrika, tlakové nádoby, výťahy, kotolne
optický internet v Rimavskej Sobote
montáž určených meradiel (vodomery TÚV a SV, merače tepla)